ESCOLA DE VIDA

Les Planes - La Florida

L’Escola de Vida és

j

Una escola d'adults (+ 16 anys)

Dels barris de Les Planes i La Florida

w

Un espai de trobada entre persones i cultures

Una escola participativa, comunitària i accesible a tothom

I

Amb activitats formatives gratuïtes

Una xarxa d'intercanvis de coneixements

Una escola que creix amb la participació veïnal

I amb la col·laboració de serveis i entitats del barri i ciutat

Presentació

Som un espai de formació permanent destinat a persones majors de 16 anys dels barris de Les Planes i La Florida. Un projecte comunitari que neix gràcies a l’impuls de veïns i veïnes, entitats i serveis de barri per tal de donar resposta a les necessitats socioeducatives de les persones adultes del territori.

Des de l’Escola de Vida s’ofereix la possibilitat a veïns i veïnes, d’adquirir i/o completar coneixements (formals i no formals), competències bàsiques i aptituds necessàries per al seu desenvolupament. Entenem l’educació com a procés permanent i integral de l’individu. És, per tant, un camí de creixement progressiu que acompanya a la persona al llarg de la seva vida.

Creiem que l’Educació popular i la metodología de les Comunitats d’Aprenentatge, són eines clau per a l’empoderament de les persones. Volem ajudar a revertir els processos de marginació social i caminar plegades cap a la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, tenim com a horitzó polític la promoció de la participació social, l’empoderament de les persones i el desenvolupament comunitari.

Volem ser un espai que disposi les condicions per a la trobada de persones diverses, partint d’allò que ens uneix i oferint el que ens fa diferent, allò que podem compartir. Som xarxa d’intercanvi de coneixements.

L’Escola de Vida, està formada per molts granets de sorra: membres de la comunitat educativa local, AMPA, entitats, serveis, veïns i veïnes del barri, i d’altres barris que col·laboren i conformen l’equip de l’escola.