ESCOLA DE VIDA

El procés

Procés comunitari

El projecte de l’Escola de Vida s’emmarca en una de les línies estratègiques del Pla Integral de Regeneració Urbana de Les Planes Blocs Florida: l’Educació. Les reivindicacions de veïns, veïnes i entitats, en coordinació amb professionals que treballen en el districte, van donar pas a la idea de crear un espai permanent de formació d’adults en el barri de Les Planes. 

A la tardor del 2018 es materialitza la idea, a la taula d’educació del Pla Integral, i es comença a conformar un grup de persones amb diferents perfils, però amb un interès comú assumir el repte de posar en marxa una escola de formació d’adults en el barri. Es conformaria així, el grup de treball o “grup motor” del que seria, un any després, l’Escola de Vida Les Planes – Florida. Aquest grup portaria a terme un procés participatiu per a fer partícips a la resta de comunitat en el procés de disseny i identificació de les principals necessitats formatives de la població. 

Al llarg de 2018 i els primers mesos del 2019, aquest grup de treball visita experiències de formació d’adults, que donen forma al projecte. Amb la mirada sempre posada sobre models comunitaris d’educació d’adults, es visita La Comunitat d’Aprenentatge Escola de Formació d’Adults La Verneda-Sant Martí i L’Escola Comunitària de Formació Permanent La Troca, en el barri de Sants.  Aquestes escoles germanes, serien font d’inspiració per a anar dissenyant l’escola.

Durant el procés participatiu es va consensuar obrir el projecte a les instal·lacions de l’Escola Joaquim Ruyra. Centre des d’on ja s’havia detectat la necessitat de formar a pares i mares de l’alumnat, i des de la qual ja es començava a donar resposta a través de la seva Comunitat d’Aprenentatge. Professorat i col·laboradors/es, amb la complicitat d’alguns serveis municipals, ja donaven la possibilitat de fer formacions bàsiques, com classes de català, castellà i altres. El caràcter comunitari de l’escola, a més de la implicació de l’equip directiu al llarg de tot el procés, va propiciar una aliança clau per a la materialització de l’EdV.

El projecte es posa en marxa el setembre del 2019. L’AMPA de l’Escola Joaquim Ruyra assumeix la gestió de l’escola i possibilita, a través dels seus recursos, la concreció del nostre projecte. Des de l’Oficina del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida s’acompanya el naixement de l’escola, i alhora es garanteix un conveni i el suport econòmic per a la seva subsistència durant els primers anys de vida. 

L’Escola de Vida obre les seves portes el 16 de setembre i un mes després comencen les classes amb l’oferta formativa inicial. Aquesta programació inicial respondria a les principals necessitats detectades durant el procés participatiu i també a través de les demandes de la població que es va anar apropant; cursos d’acolliment lingüístic i alfabetització, nivells inicials de català i castellà, i altres activitats dirigides a famílies. Davant la gran demanda formativa de la població d’aquests barris, durant el II trimestre hi ha hagut un augment progressiu de la oferta formativa.

La resposta dels veïns i veïnes a l’obertura de l’escola i el suport d’entitats, serveis i professionals ha estat increïble!