Formació

Castellà Acollida
 • Dates (inici i final):22-09-2020 / 25-06-2021
 • Dies en que s'imparteix: Dimarts, Dijous, de 17:00 a 19:00
 • Tutories:
 • Hores de formació:45
 • Hores no presencials:0
 • Num Sessions (Total:0
 • Atorga certificat 45h:

Descripció

Segons el (MECR) nivell de referència per a les llengües, els aprenents han de saber:

 • Saludar, presentar-se i acomiadar-se.
 • Entrendre instruccions amb frases senzilles i clares.
 • Descriure persones i objectes.
 • Parlar de les activitats diàries.
 • Intercanviar informacions bàsiques sobre temes com la família, l’oci o situacions quotidianes.
 • Escriure oracions curtes amb connectors senzills.
 • Completar formularis bàsics amb les dades personals..

Metodologia

Enfocament comunicatiu: es basa en desenvolupar i crear continguts formatius connectats amb la vida quotidiana.Per això les activitats d’ensenyament i aprenentatge es presenten segons un fil que parteix d’una situació real.

Continguts

Les activitats i els materials per treballar a l’aula contemplen les habilitats en comprensió oral i comprensió lectora, expressió oral i lectora i interacció oral.
Pel que fa a coneixements, es desenvolupen les competències lingüístiques, les discursives amb estructures gramaticals simples i amb un lèxic proper del seu entorn.

Materials i recursos

Classes presencials.

En cas de confinament: Ordinador, tablet o mòbil amb WIFI, classes online a https://meet.jit.si/ (cada alumne/a té la seva clau d’accés).

 

Persones formadores

Eva Herranz Malo

Eva Herranz Malo

Llicenciada en Hª de l’Art per la UB. Postgrau de formació de professors d’espanyol per a estrangers a l’Internacional House. Mestra d’educació de persones adultes  des de l’any 2015. Coautora del material ORALPHA.