Formació

Neolectura
 • Dates (inici i final):22-09-2020 / 25-06-2021
 • Dies en que s'imparteix: Dimarts, Divendres, de 09:15 a 11:15
 • Tutories:
 • Hores de formació:45
 • Hores no presencials:0
 • Num Sessions (Total:0
 • Atorga certificat 45h:

Descripció

Segons aquest nivell, els aprenents han de saber:

 • Dominar l’abecedari castellà
 • Reconèixer els diferents estils de lletra : majúscula-minúscula, d’impremta i lligada.
 • Llegir i comprendre un text senzill.
 • Generar conversa a partir dels temes proposats.
 • Tenir un ventall més ampli del lèxic.

Metodologia

Les sessions comencen amb uns minuts per explicar en què consisteix la classe, donar indicacions o fer apunts per part del formador/a.
El desenvolupament de les classes és treball grupal o individual amb els diferents materials. Al final de cada sessió, es genera conversa a partir del contingut treballat per tal d’afavorir l’expressió oral.

Continguts

Els continguts solen estar connectats amb situacions reals de la vida quotidiana. Amb les activitats es treballen les tres competències comunicatius:
La lectura, mitjançant petits textos ; l’escriptura, fent construccions de paraules i frases senzilles; i l’oralitat ; a través de converses.

Materials i recursos

Classes presencials.

En cas de confinament: Ordinador, tablet o mòbil amb WIFI, classes online a https://meet.jit.si/ (cada alumne/a té la seva clau d’accés).

Persones formadores

Jemaa Irrafas Issaoui

Jemaa Irrafas Issaoui

Grado de Filología Hispànica por la UB. Formació d’alfabetització a l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB. Professora d’espanyol com a llengua estrangera per a persones adultes.