ESCOLA DE VIDA

Model de gestió

Entitat gestora

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Joaquim Ruyra, entitat sense ànim de lucre, finançada a través de les quotes de familiars de l’alumnat de l’escola, és l’entitat gestora i l’encarregada de posar en marxa el projecte. L’AMPA i l’equip directiu de l’Escola Joaquim Ruyra, conformen els fonaments a través del qual es materialitza el projecte de EdV.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, mitjançant el Pla Integral de Regeneració urbanística de les Planes-Blocs Florida, és l’organisme facilitador de les condicions i dels recursos econòmics necessaris per impulsar aquest projecte.

No obstant, amb el caràcter participatiu i l’estructura organitzativa assembleària de l’escola, tenim com a perspectiva de futur transformar-nos en una associació amb entitat legal pròpia (associació o cooperativa), gestionada conjuntament amb altres entitats de barri i amb possibilitat de diversificar les nostres fonts de finançament.

Recursos humans

L’entitat va contractar a dues persones com a equip gestor de l’EdV; una coordinadora i una directora, ambdues amb perfil social (psicòloga i educadora). És compta amb una persona més per a la gestió administrativa i dues professores especialitzades en l’ensenyament de castella i l’alfabetització de persones estrangeres.

També es compta amb col·laboradors/es que donen altres ensenyaments i/o que realitzen tasques de suport dins dels grup classe. Hi algunes persones que s’ofereixen a acompañar, com a mediadores interculturals, a alumnes en gestions importants de la seva vida quotidiana.

Finalment, pel que fa els cursos de català (nivells bàsics I, II i III), comptem amb professorat del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet. Aquest consorci és l’encarregat de donar la formació en català i s’encarrega de tota la gestió dels grup classe.

L'Àgora de l'Escola de Vida

Des de la fase de disseny de l’escola fins ara, es realitzen diferents trobades, assemblees i fòrums que han donat forma al nostre projecte. El grup motor que va assumir el repte de dissenyar i portar a terme l’escola, continua actiu.

En l’actualitat ens reunim un cop al mes, aquesta trobada és “l’ÀGORA de l’Escola de Vida”, i hi participen aproximadament 40 persones: col.laboradors i col.laboradores, representants d’entitats, serveis municipals, veïnatge, equip directiu de l’Escola Joaquim Ruyra i professorat.

És un grup obert a la participació de totes les persones que vulguin col·laborar amb l’escola. Fins i tot, un dels grans reptes és fomentar la participació de l’alumnat i altres veïns, en la presa de decisions de l’escola. Anar caminant juntes cap a l’obertura dels canals de participació de les persones en les diferents esferes de la vida del barri.

Perfil de l'alumnat

El projecte va dirigit a joves i adults habitants dels barris de Les Planes i la Florida.

També a altres persones d’altres barris de la ciutat de l’Hospitalet, que degut a la limitada oferta formativa en els seus territoris, s’han quedat excloses.

Alumnat originari de diferents llocs d’Espanya i d’altres països, persones de cultures diverses que viuen al districte.

Persones adultes amb diversos tipus de formació, fins i tot sense escolaritzar.

Persones amb i sense documentació regularitzada.

Joves a partir dels 16 anys que no hagin acabat la fase d’educació obligatòria. Joves que actualment es troben fora de tots els circuits educatius i formatius, i que tampoc tenen les eines o competències per a aconseguir una feina.

Famílies del barri que vulguin participar, o que siguin derivades per altres serveis, en les activitats educatives que ofereix l’escola.