ESCOLA DE VIDA

Punts de partida

El diàleg

La vocació del nostre projecte és respondre als interessos i les necessitats formatives reals de la comunitat. La programació de les activitats no es realitza de manera unidireccional, però a la vegada defugim de l’oferta a la carta. L’oferta formativa i educativa és flexible i es defineix en el diàleg constant amb les persones que hi participen: primeres entrevistes, grups classe, tallers, tutories i altres moments quotidians. També s’incorporen propostes detectades per altres entitats i serveis del territori.

 

Escola pont

Volem ser un espai de vinculació entre la població del barri i els serveis destinats a la ciutadania. Serveis als quals gran part de la població a vegades no accedeix per motius com; el desconeixement de les llengües oficials, baix nivell formatiu, dificultats en la regularització i altres.

En aquest sentit, un objectiu de l’escola és acompanyar a les persones estrangeres en els seus processos de regularització, donant informació clau, tallers i assessorament per a ajudar-los a acreditar l’arrelament en la ciutat. Les formacions de castellà i català s’organitzen per trimestres de manera que les persones poden tenir els certificats de 45 hores que demanen pels seus tràmits.

Intercultural i intergeneracional

Som un projecte connectat amb l’entorn de l’escola. Es prenen en compte les necessitats específiques de joves i adults, així també com de les diferents comunitats culturals que conviuen en els barris. 

Sota aquesta mirada, les diferents comunitats no solament comparteixen un territori, si no que poden arribar a tenir una relació efectiva i cooperativa entre elles. El punt de partida de les activitats de l’escola és allò que tenim en comú i el que podem compartir entre uns i altres. El respecte a les diferències culturals i idiosincràsies com a base del model de l’escola. 

Es vol oferir un aprenentatge que atengui a la diversitat, tenint sempre en compte a les persones en situació irregular, que no tenen un accés fàcil als coneixements reglats.

Treball amb famílies

Pensem que el treball socioeducatiu ha de tenir una mirada relacional. Així un dels nostres objectius és oferir activitats, conjuntament amb altres serveis, destinades a les famílies del barri. Activitats conjuntes entre pares, mares, fills i filles, i espais de grup al voltant de la criança, l’educació positiva, el joc i el lleure, la cura i el benestar de la família.

Com a escola volem oferir al barri formacions i continguts que afavoreixin la realització personal, la millora de les relacions en el nucli familiar i la felicitat.

Intercanvi de coneixements

Volem que l’escola sigui un espai obert per compartir experiències i vivències. Partim de la base que totes les persones podem aprendre i ensenyar als altres al llarg de la nostre vida. En aquest sentit, el motor del procés d’aprenentatge de l’escola és posar en valor els coneixements, sabers populars i experiències de les persones. 

En aquesta línea s’implementen metodologies participatives a les aules que fomenten l’autonomia, l’esperit crític i l’apoderament de les participants.

Treball en xarxa

Coordinem actuacions amb altres entitats i serveis del teixit associatiu del territori, per tal d’organitzar l’oferta formativa i educativa. D’aquesta manera podem sumar esforços i evitar duplicitats en l’oferta del barri. Aquest treball en xarxa permet crear sinergies amb el teixit del barri, de manera que es pugui donar informació de manera fàcil i ordenada, derivar a altres recursos i fer un seguiment acurat de les persones.

Som un espai del barri amb estructura organitzativa assembleària. Tenim com a horitzó proper transformar-nos en una associació o cooperativa, amb entitat legal pròpia, co-gestionada amb altres entitats de barri i amb capacitat de diversificar les nostres fonts de finançament.

Com a part de la Comunitat d’aprenentatge de l’Escola Joaquim Ruyra, incorporem els recursos locals i els coneixements de les persones del barri que actualment són referents de l’escola.

Orientació formativa i laboral

Apostem per consolidar un espai d’orientació formativa i laboral obert a tot l’alumnat de l’escola, usuaris d’altres serveis o recursos del barri, i població en general. Per a aconseguir aquesta fita, es treballa en coordinació amb les tècniques d’orientació i acompanyament per als joves, tant de la Regidoria d’Educació com dels Serveis Educatius.  De igual manera, hem establert una col·laboració amb el Centre de Recursos per a l’Ocupació de la Zona Nord (Promoció Econòmica). 

Les persones que fan ús de l’espai d’orientació no necessiten tenir el permís de treball ni estar donades d’alta en el SOC. Aquesta orientació és oberta a tothom i té com a objectiu que les persones puguin regularitzar la seva situació legal i alhora puguin anar formant-se i realitzant els tràmits necessaris per a una futura inserció laboral.

Mirada feminista

Partim de la base que las relacions desiguals de gènere travessen totes les esferes de la vida, i que aquests relacions de poder es concreten de diferents maneres, segons les condicions de vida de les persones. La nostra mirada feminista travessa totes les activitats que es planifiquen dins l’escola, de igual manera és transversal a tots els espais de treball i coordinació en els que participem.