ESCOLA DE VIDA

Recursos formatius a la vostra disposició

Metodologies

 

ORALFA Método de alfabetización y comunicación oral en castellano.
Libro de actividades
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Barcelona, 2018

 

 

 

 

ORALFA Método de alfabetización y comunicación oral en castellano
Guía didáctica

 

 

 

 

 

ORALFA Metode d’alfabetització i comunicació oral en català.
Llibre d’activitats
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Barcelona, 2018

 

 

 

 

ORALFA Metode d’alfabetització i comunicació oral en català
Guía didàctica

 

 

 

 

 

HABLAMOS? Material didàctic de castellà a nivell d’acollida EICA
Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, 2008

 

 

 

 

 

 

 

Escoles comunitàries per a la formació d’adults

 

Escola Popular d’educació contínua

 

 

 

 

 

 

La Troca Escola comunitària de formació permanent

 

 

 

 

Comunitat d’aprenentatge Escola de persones adultes La Verneda Sant Martí

 

 

 

 

 

 

 

Informació de Les Planes-Blocs Florida

 

Diagnosi del barri: Construïm una mirada compartida de Les Planes-Blocs Florida.
Pla de Regeneració Urbana Integral de Les Planes-Blocs Florida. Ajuntament de L’Hospitalet.

 

 

 

 

 

 

Síntesi de la diagnosi

 

 

 

 

Pàgina Web: Pla de Regeneració Urbana Integral de Les Planes-Blocs Florida.