MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup de conversa
Castellà
9:30-11:00
CADR, plaça
Taller de patronatge
9:00-10:30
CADR, plaça

Taller de costura
9:00- 10:30
CADR, sala plaça
Castellà A1 (inicial)
11:30-13.30
CADR, plaça
Castellà A1.2
11:30- 13:30
CADR, plaça
Castellà A1 (inicial)
11:30-13:30
CADR, plaça
Castellà A1.2
11:30- 13:30
CADR, plaça
Espai reservat reunions
11:00-14:00h
Àgora, Comissions, eixos, etc.
TARDA
Alfabetització Inicial
15:00 - 16:30
Biblioteca?

Neolector/a
15:00 - 17:00
CADR, plaça
Alfabetització Castellà (avançat)
15:00 -16:30
CADR, plaça
Alfabetització Inicial
15:00 - 16:30
Biblioteca

Neolector/a
15:00-17:00
CADR, plaça
Alfabetització Castellà (avançat)
15:00 - 16:30
CADR, plaça
*Tota la oferta del CNL está per determinar
Parlem català
18:00 - 19:00
J Ruyra-Sala EdV
Acompanyament famílies(BES)
18:00-19:30
J Ruyra-Biblio
Castellà Acollida
17:00 - 19:00
J Ruyra-Sala EdV
Espai d’orientació (CRON)??
16:00-19:00
Despatx EdV
Castellà Acollida
17:00 - 19:00
J Ruyra-Sala EdV


Xarxa de criança 0-6
17:30 - 19:00
J Ruyra-Salabiblio/tertulias
Ens Cuidem en Família
17:30- 19:00
J Ruyra- Sala Música
Espai reservat reunions 17:00-19:00 hrs
Àgora, Comissions, eixos,etc.
J Ruyra-AMPA
Català CNL
17:00-19:00
J Ruyra-Biblioteca
Català CNL
17:00-19:00
J Ruyra-Biblioteca
Català CNL
17:00-19:00
J Ruyra-Biblioteca
Català CNL
17:00-19:00
J Ruyra-Biblioteca
Català CNL
19:00 - 21:00
J Ruyra aula
Català CNL
19:00 - 21:00
J Ruyra aula
Català CNL
19:00 - 21:00
J Ruyra aula
Català CNL
19:00 - 21:00
J Ruyra aula

Dilluns

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Dimarts

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Dimecres

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Dijous

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Divendres

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1

Grup de conversa

Horari: 9:30 – 11:00
Sala: Aula 1